Ti ting om avløp

Det er tilsammen over 3000 km med avløpsledninger i Asker, Bærum og Oslo.

Fjerning av fett i avløpsnettet koster innbyggerne i Asker, Bærum og Oslo millioner av kroner – helt unødvendig.

Det er sannsynligvis over 120.000 rotter i avløpsnettet i Asker, Bærum og Oslo.

Rotter i avløpsnettet lever utelukkende av fett- og matrester som kastes i avløpet. Ingen mat – ingen rotter.

Et rottepar og deres unger kan bli til ca 1 000 nye rotter på ett år.

1 av 6 av de mellom 15 og 44 år tror det går greit å helle fett i avløpsrørene, så lenge man skyller med vann etterpå.

Mer enn en fjerdedel av befolkningen tror matrester brytes ned, og at det derfor er greit å kaste det i toalettet.

45 prosent av de spurte mener det er greit å kaste annet enn dopapir i toalettet.

94 prosent av befolkningen i Asker, Bærum og Oslo mener de har et bevisst forhold til hva de kan eller ikke kan kaste i toalettet.

70 prosent nordmenn mener at fett og søppel i avløpet er en miljøtrussel i Norge.