Vis fettvett!

Etter bare to uker var pumpestasjonen i Oslo full av fett. Dermed så det ut til at flere av Osloområdets innbyggere kunne få kloakkstopp og oversvømmelse til jul i år også.

Vann- og avløpsetatene i Oslo, Asker og Bærum kommuner pleier å ta en skikkelig julerengjøring i avløpsnettet, sånn at det ikke skal tette seg i høytiden. Når det allerede lenge før jul samler seg fett som kan lage propper i systemet, så ser det mørkt ut for julefreden. Julen er nemlig tiden da det syndes mest med fett og matrester i avløpet. Målingene som nå ble gjort, ble gjennomført på Kringsjå pumpestasjon i Oslo.

– Det er definitivt ikke ett fett hva du sender ut i avløpssystemet, sier overingeniør Vivi Paulsen i Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune. Hun understreker viktigheten av at folk følger oppfordringene om å vise fettvett når man kvitter seg med matfett og -rester.

Fettet fester seg på veggene i rørene og i pumpene, og sammen med matrester blir det til deilig rottemat. I avløpsnettet i de tre kommunene bor det sannsynligvis mer enn 120 000 rotter tilsammen. Rottene lever av fett- og matrestene som helles i avløpet, rester som skulle vært kastet sammen med matavfallet.

– Hadde folk kastet matrestene og fettet sitt riktig sted ville nok de aller fleste rottene forsvunnet på sikt, sier Vivi Paulsen. I tillegg ville innbyggerne spart seg selv for millioner av skattekroner i rengjøring. Og det er jo så enkelt å gjøre det riktig!, sier Vivi Paulsen engasjert, mens hun står med hendene fulle av en brunaktig smørje som en gang var fett og mat i byens studenthybler.