Rotterace i avløpsnettet

Hvorfor ale opp noe man ikke ønsker? I Oslo, Asker og Bærum bor over hundretusen kloakkrotter som innbyggerne selv holder liv i.

Nede i avløpsnettet bor det mange, mange rotter. En myte sier det er like mange rotter som mennesker i en by. Det er heldigvis ikke sant, myten er betydelig overdrevet. Likevel finnes det et utall rotter i avløpsnettene i både Asker, Bærum og Oslo. Tall fra København viser at det er cirka 4 rotter pr. 100 meter avløpsledninger i byen. I Oslo kommune er det 2 200 km med avløpsledninger. Det betyr at det sannsynligvis er minst 88 000 rotter bare i Oslo bykommune.

Nede i avløpsnettet er det én årstid hele året, og et godt miljø for rottene som bor der. Det er god tilgang på mat og rottene lever ikke av avføring, men av alle matrestene de får gjennom avløpet. På det meste kan et rottepar og deres unger bli til ca. 1000 nye rotter i løpet av ett år. Rottene i avløpsnettet har ingen naturlige fiender, og grunnet god tilgang på mat dør de som regel av alderdom når de er et år eller to gamle. Dersom rottene ikke får mat vil rottene selvregulere seg, slik at de blir gradvis færre.

Tilsynelatende har byrotter og kloakkrotter forskjellige samfunn, og kloakkrottene holder seg stort sett nede i kloakken. Dersom de blir for mange kan man få et problem med at rottene søker ut av kloakken og til nye områder. Rottene gjør ingen nytte for seg i kloakken, snarere noe skade. De gnager på betong og kan derfor gjøre skade på avløpsledninger og -gjennomføringer.

Rotter er noen av de verste smittebærerne vi har, og var også de som brakte Svartedauden til Norge. Hvis du blir bitt av en vill rotte bør du gå til lege. Et lite bitt kan gi store helseproblemer og skader innvendig.

Og husk, ta aldri på en død rotte!